+420 233 354 545
objednat@psychologiesro.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psycholog Praha 6 Psychologie s.r.o.

 
PhDr. Oldřich Kalfiřt & Mgr. Lenka Cibulková
 
 
 
 
 
 

O nás

 
Společnost Psychologie s.r.o. se specializuje na zdravotně psychologickou péči. Působíme v oblastech klinická psychologie, psychoterapie a psychosomatika.

Psychologická péče
je poskytována pouze formou osobní návštěvy v ordinaci. Objednání k první návštěvě je možné na adrese: objednat@psychologiesro.cz. Podle povahy vašich obtíží vám po prvním kontaktu doporučíme další vhodný postup.

Zaměřujeme se převážně na individuální a rodinnou psychoterapii. Pracujeme v českém, slovenském a francouzském jazyce.
Psychoterapie je při zdravotní indikaci hrazena ze zdravotního pojištění. Našimi smluvními pojišťovnami jsou: VZP (111), ZP MV ČR (211), VOZP (201), OZP (207), ZPŠ (209)
 
 
 
 

 
 
 

 
PhDr. Oldřich Kalfiřt
 
SŠ: Lycée Carnot, Dijon,
VŠ: FF UK jednooborová psychologie Praha
Terapeutické vzdělání v oblasti hlubinné analytické terapie, hypnoterapie
Atestace: klinická psychologie, funkční specializace v systematické psychoterapii.
Praxe v oboru od r. 1977, zaměřuje se převážně na dospělou klientelu.
 
 
 
 

 
Mgr. Lenka Cibulková
 
SŠ: dětská zdravotní sestra
VŠ: FF UK jednooborová psychologie Praha
Terapeutické vzdělání: telefonická krizová intervence, rodinná terapie psychosomatických poruch, psychoanalytická párová terapie , koterapetická zkušenost v gestalt terapeutické skupině
Atestace: klinická psychologie, funkční specializace v systematické psychoterapii.
V oboru od roku 1994, pracuje pracuje převážně s dospělými individuálně, s páry, anebo s rodinami.